Predoiu Georgeta

Operator recepție

Predoiu Georgeta, operator receptie, clinica medicală Optim Sano București

Cristina Bican

Operator recepție

Cristina Bican, operator receptie, clinica medicală Optim Sano București

Corina Dragnea

Operator recepție

Corina Dragnea, operator receptie, clinica medicală Optim Sano București